REGULAMIN STUDIA

1. Warunkiem odbycia sesji treningowej w studiu Perfect EMS jest akceptacja wszystkich punkt贸w poni偶szego regulaminu.
2. W zaj臋ciach studia Perfect EMS mog膮 uczestniczy膰 osoby kt贸re uko艅czy艂y 18 rok 偶ycia, b膮d藕 osoby od 16 roku 偶ycia, kt贸re przedstawi艂y pisemn膮 zgod臋 opiekuna prawnego.
3. Ka偶dy Klient przed przyst膮pieniem do 膰wicze艅 zobligowany jest do podpisania Karty Uczestnictwa w treningu z o艣wiadczeniem o odbywaniu zaj臋膰 na w艂asne ryzyko. Studio nie odpowiada za kontuzje uczestnik贸w sesji treningowej.
4. Klient powinien stosowa膰 si臋 do zalece艅 Trenera Personalnego studia Perfect EMS.
5. Osoby b臋d膮ce pod wp艂ywem alkoholu lub narkotyk贸w zostan膮 wyproszone z lokalu, a wej艣cie z kt贸rego osoba ta chcia艂a skorzysta膰 w ramach pakietu lub jako pojedyncze wej艣cie przepada.
6. Trener studia Perfect EMS mo偶e przerwa膰 trening je艣li w tracie 膰wicze艅 zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwo艣ci.
7. Um贸wi膰 si臋 na trening mo偶na: osobi艣cie w studiu, telefonicznie lub droga mailow膮.

8. Sesj臋 treningow膮 mo偶na odby膰 dopiero po op艂aceniu jednorazowego wej艣cia lub po wykupieniu karnetu zgodnie z obowi膮zuj膮cym cennikiem. Ca艂a kwot臋 nale偶y ui艣ci膰 przed rozpocz臋ciem pierwszych zaj臋膰.
9. Op艂ata mo偶e by膰 uiszczana w nast臋puj膮cy spos贸b: - w formie got贸wkowej - kart膮 p艂atnicz膮 lub blik

10. Nabytych pakiet贸w nie mo偶na zwraca膰, ani przekazywa膰 innym osobom. Pakiet treningowy mo偶na przed艂u偶y膰 o 7 dni od daty zako艅czenia pakietu. Po up艂yni臋ciu dodatkowych 7 dni pozosta艂e wej艣cia przepadaj膮.
11. Cena pakietu nie uwzgl臋dnia ubezpieczenia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w.
12. Trenuj膮cych jak i Trener贸w obowi膮zuje punktualno艣膰. W przypadku kiedy Trenuj膮cy sp贸藕ni si臋 na sesj臋 EMS wi臋cej jak 15 min. trening uwa偶any jest za odbyty, b膮d藕 nast臋puje odliczenie czasu sp贸藕nienia od czasu trwania treningu (regulaminowo 20 minut). Natomiast sp贸藕nienie Trenera oznacza, 偶e po艣wi臋ci on sw贸j czas, by trening trwa艂 20 minut.
13. Trening mo偶e zosta膰 odwo艂any bez 偶adnych konsekwencji przez obie strony z 48 godzinnym wyprzedzeniem kontaktuj膮c si臋 pod nr telefonu +48 577 050 186 lub SMS. W przypadku wyst膮pienia wypadk贸w losowych konkretne wej艣cie mo偶e by膰 wykorzystane w p贸藕niejszym terminie. W przypadku kiedy Trenuj膮cy nie poinformuje Trenera o
odwo艂aniu treningu na 48 godzin przed rozpocz臋ciem treningu, trening z Perfect EMS zostaje uznany za przeprowadzony.
14. Trenuj膮cy jest zobowi膮zany posiada膰 ze sob膮 r臋cznik treningowy i sportowe obuwie zmienne.
15. Trenuj膮cy zobowi膮zany jest do posiadania w艂asnej bielizny treningowej lub do wypo偶yczania bielizny treningowej w studiu przed treningiem.
16. Trenuj膮cy powinien oznajmi膰 Trenerowi ka偶de problemy fizyczne, maj膮ce bezpo艣redni lub po艣redni wp艂yw na przebieg treningu.
17. Za rzeczy warto艣ciowe pozostawione w szatni lub studiu, studio Perfect EMS nie odpowiada.
18. Klient zobowi膮zany jest do korzystania z pomieszcze艅, urz膮dze艅 i sprz臋tu nale偶膮cego do lokalu w spos贸b zgodny z ich przeznaczeniem. Klient ponosi materialn膮 odpowiedzialno艣膰 za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszcze艅, urz膮dze艅 lub sprz臋tu nale偶膮cych do lokalu.
19. Studio Perfect EMS jest uprawnione do fotografowania swoich obiekt贸w dla cel贸w reklamowych i promocyjnych us艂ug i produkt贸w lokalu, w tym tak偶e niezamierzonego utrwalania wizerunku Klient贸w o ile ww. dzia艂anie lokalu nie narusza praw i wolno艣ci Klient贸w. Lokal zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu studia Perfect EMS.
20. Studio Perfect EMS nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne szkody, urazy b膮d藕 zaburzenia zwi膮zane z us艂ugami, powsta艂e z winy Klienta, b膮d藕 te偶 w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskaza艅 i innych okoliczno艣ci, kt贸re stanowi膮 przeciwwskazanie, a nie by艂y znane trenerom studia Perfect EMS.
21. Ewentualne reklamacje sposobu przeprowadzania 膰wicze艅 nale偶y zg艂osi膰 niezw艂ocznie po treningu, zastrze偶enia zg艂aszane w p贸藕niejszym terminie nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.
22. Rejestrowanie d藕wi臋ku, filmowanie i fotografowanie zaj臋膰 i terenu studia bez zgody trenera jest zabronione.
23. Ka偶de niestosowanie si臋 do regulaminu mo偶e by膰 podstaw膮 do rozwi膮zania wsp贸艂pracy mi臋dzy Trenuj膮cym a studiem Perfect EMS.

1. Warunkiem odbycia sesji treningowej w studiu Perfect EMS jest akceptacja wszystkich punkt贸w poni偶szego regulaminu.
2. W zaj臋ciach studia Perfect EMS mog膮 uczestniczy膰 osoby kt贸re uko艅czy艂y 18 rok 偶ycia, b膮d藕 osoby od 16 roku 偶ycia, kt贸re przedstawi艂y pisemn膮 zgod臋 opiekuna prawnego.
3. Ka偶dy Klient przed przyst膮pieniem do 膰wicze艅 zobligowany jest do podpisania Karty Uczestnictwa w treningu z o艣wiadczeniem o odbywaniu zaj臋膰 na w艂asne ryzyko. Studio nie odpowiada za kontuzje uczestnik贸w sesji treningowej.
4. Klient powinien stosowa膰 si臋 do zalece艅 Trenera Personalnego studia Perfect EMS.
5. Osoby b臋d膮ce pod wp艂ywem alkoholu lub narkotyk贸w zostan膮 wyproszone z lokalu, a wej艣cie z kt贸rego osoba ta chcia艂a skorzysta膰 w ramach pakietu lub jako pojedyncze wej艣cie przepada.
6. Trener studia Perfect EMS mo偶e przerwa膰 trening je艣li w tracie 膰wicze艅 zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwo艣ci.
7. Um贸wi膰 si臋 na trening mo偶na: osobi艣cie w studiu, telefonicznie lub droga mailow膮.
8. Sesj臋 treningow膮 mo偶na odby膰 dopiero po op艂aceniu jednorazowego wej艣cia lub po wykupieniu karnetu zgodnie z obowi膮zuj膮cym cennikiem. Ca艂a kwot臋 nale偶y ui艣ci膰 przed rozpocz臋ciem pierwszych zaj臋膰.
9. Op艂ata mo偶e by膰 uiszczana w nast臋puj膮cy spos贸b: - w formie got贸wkowej - kart膮 p艂atnicz膮 lub blik
10. Nabytych pakiet贸w nie mo偶na zwraca膰, ani przekazywa膰 innym osobom. Pakiet treningowy mo偶na przed艂u偶y膰 o 7 dni od daty zako艅czenia pakietu. Po up艂yni臋ciu dodatkowych 7 dni pozosta艂e wej艣cia przepadaj膮.
11. Cena pakietu nie uwzgl臋dnia ubezpieczenia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w.
12. Trenuj膮cych jak i Trener贸w obowi膮zuje punktualno艣膰. W przypadku kiedy Trenuj膮cy sp贸藕ni si臋 na sesj臋 EMS wi臋cej jak 15 min. trening uwa偶any jest za odbyty, b膮d藕 nast臋puje odliczenie czasu sp贸藕nienia od czasu trwania treningu (regulaminowo 20 minut). Natomiast sp贸藕nienie Trenera oznacza, 偶e po艣wi臋ci on sw贸j czas, by trening trwa艂 20 minut.
13. Trening mo偶e zosta膰 odwo艂any bez 偶adnych konsekwencji przez obie strony z 48 godzinnym wyprzedzeniem kontaktuj膮c si臋 pod nr telefonu +48 577 050 186 lub SMS. W przypadku wyst膮pienia wypadk贸w losowych konkretne wej艣cie mo偶e by膰 wykorzystane w p贸藕niejszym terminie. W przypadku kiedy Trenuj膮cy nie poinformuje Trenera o
odwo艂aniu treningu na 48 godzin przed rozpocz臋ciem treningu, trening z Perfect EMS zostaje uznany za przeprowadzony.
14. Trenuj膮cy jest zobowi膮zany posiada膰 ze sob膮 r臋cznik treningowy i sportowe obuwie zmienne.
15. Trenuj膮cy zobowi膮zany jest do posiadania w艂asnej bielizny treningowej lub do wypo偶yczania bielizny treningowej w studiu przed treningiem.
16. Trenuj膮cy powinien oznajmi膰 Trenerowi ka偶de problemy fizyczne, maj膮ce bezpo艣redni lub po艣redni wp艂yw na przebieg treningu.
17. Za rzeczy warto艣ciowe pozostawione w szatni lub studiu, studio Perfect EMS nie odpowiada.
18. Klient zobowi膮zany jest do korzystania z pomieszcze艅, urz膮dze艅 i sprz臋tu nale偶膮cego do lokalu w spos贸b zgodny z ich przeznaczeniem. Klient ponosi materialn膮 odpowiedzialno艣膰 za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszcze艅, urz膮dze艅 lub sprz臋tu nale偶膮cych do lokalu.
19. Studio Perfect EMS jest uprawnione do fotografowania swoich obiekt贸w dla cel贸w reklamowych i promocyjnych us艂ug i produkt贸w lokalu, w tym tak偶e niezamierzonego utrwalania wizerunku Klient贸w o ile ww. dzia艂anie lokalu nie narusza praw i wolno艣ci Klient贸w. Lokal zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu studia Perfect EMS.
20. Studio Perfect EMS nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne szkody, urazy b膮d藕 zaburzenia zwi膮zane z us艂ugami, powsta艂e z winy Klienta, b膮d藕 te偶 w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskaza艅 i innych okoliczno艣ci, kt贸re stanowi膮 przeciwwskazanie, a nie by艂y znane trenerom studia Perfect EMS.
21. Ewentualne reklamacje sposobu przeprowadzania 膰wicze艅 nale偶y zg艂osi膰 niezw艂ocznie po treningu, zastrze偶enia zg艂aszane w p贸藕niejszym terminie nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.
22. Rejestrowanie d藕wi臋ku, filmowanie i fotografowanie zaj臋膰 i terenu studia bez zgody trenera jest zabronione.
23. Ka偶de niestosowanie si臋 do regulaminu mo偶e by膰 podstaw膮 do rozwi膮zania wsp贸艂pracy mi臋dzy Trenuj膮cym a studiem Perfect EMS.