studio-ems-logo

Regulamin Klubu Perfect EMS   

 

 

Definicje: 

 

Umowa ÔÇô umowa o cz┼éonkostwo w Klubie Perfect EMS. 

Klub Perfect EMS ÔÇô klub, kt├│rego cz┼éonkowie s─ů uprawnieni do korzystania z infrastruktury we wskazanych lokalizacjach, na zasadach okre┼Ťlonych w Umowie o cz┼éonkostwo w Klubie Perfect EMS oraz niniejszym Regulaminie (zwany tak┼╝e Klubem lub Organizatorem); 

Cz┼éonek Klubu ÔÇô osoba, kt├│ra zawar┼éa z Klubem Perfect EMS umow─Ö o cz┼éonkostwo w Klubie Perfect EMS 

Karta Cz┼éonka Klubu ÔÇô dokument upowa┼╝niaj─ůcy do korzystania z uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych Cz┼éonkowi Klubu 

Trener lub Pracownik ÔÇô osoba zatrudniona w Klubie Perfect EMS, na ┼╝yczenie Cz┼éonka Klubu, sprawuj─ůca piecz─Ö nad wykonywaniem przez Cz┼éonka Klubu ─çwicze┼ä fizycznych; 

EMS ÔÇô urz─ůdzenie s┼éu┼╝─ůce do wykonywania ─çwicze┼ä fizycznych przy wykorzystaniu elektrostymulacji mi─Ö┼Ťni. 

 

┬ž 1 Postanowienia og├│lne 

 

Klub Perfect EMS to dobrowolne zrzeszenie Cz┼éonk├│w Klubu maj─ůcy na celu dbanie o kondycj─Ö fizyczn─ů, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez wykonywanie ─çwicze┼ä fizycznych oraz elektrostymulacj─Ö mi─Ö┼Ťni za pomoc─ů urz─ůdzenia EMS. 

Klub Perfect EMS umo┼╝liwia Cz┼éonkom Klubu na korzystanie z infrastruktury Klubu w lokalizacjach wskazanych na stronie internetowej www.perfectems.pl. 

Na wniosek Cz┼éonka Klubu podczas wykonywania przez Cz┼éonka Klubu ─çwicze┼ä fizycznych, mo┼╝e asystowa─ç trener. 

Klub Perfect EMS o┼Ťwiadcza, ┼╝e odtwarzane w pomieszczeniach Klubu Perfect EMS utwory muzyczne stanowi─ů jedynie prywatny podk┼éad pod wykonywan─ů sekwencj─Ö ─çwicze┼ä oraz s─ů wykorzystywane w celu roz┼éadowania z┼éagodzenia stresu, kt├│ry mo┼╝e towarzyszy─ç Trenerowi podczas asystowania Cz┼éonkowi Klubu w wykonywaniu ─çwicze┼ä fizycznych. 

Cz┼éonek Klubu o┼Ťwiadcza, ┼╝e fakt odtwarzania muzyki nie mia┼é wp┼éywy na zawarcie umowy cz┼éonkostwa w Klubie. 

Cz┼éonek Klubu zobowi─ůzuje si─Ö do nieutrwalania w jakikolwiek spos├│b wizerunku innych Cz┼éonk├│w Klubu podczas korzystania przez nich z infrastruktury Klubu. 

Klub jest uprawniony, a Cz┼éonek Klubu wyra┼╝a na to zgod─Ö, na utrwalanie w formie zdj─Ö─ç oraz plik├│w audio-video i wykorzystywanie wizerunku Cz┼éonka Klubu, podczas korzystania przez niego z infrastruktury Klubu, w celach promocyjnych oraz marketingowych. Wizerunek nie b─Ödzie wykorzystywany do cel├│w komercyjnych. Cz┼éonek Klubu ma prawo do zg┼éoszenia sprzeciwu co do wykorzystania jego wizerunku w w/w celach. 

 

┬ž 2 Zasady korzystania z infrastruktury Kluby Perfect EMS 

 

I Bezpiecze┼ästwo  

 

Cz┼éonek Klubu o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie istniej─ů przeciwskazania zdrowotne do wykonywania przez niego ─çwicze┼ä fizycznych oraz korzystania z infrastruktury Klubu. 

Cz┼éonek Klubu Perfect EMS, przed przyst─ůpieniem do korzystania z infrastruktury Klubu jest zobowi─ůzany do z┼éo┼╝enia pisemnego o┼Ťwiadczenia o stanie zdrowia, kt├│re stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do umowy o cz┼éonkostwo w Klubie. 

Cz┼éonek Klubu o┼Ťwiadcza, ┼╝e zosta┼é zapoznany ze ewentualnymi skutkami korzystania z EMS, oraz ma ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, ┼╝e wykonywane ─çwiczenia fizyczne nios─ů za sob─ů ryzyko ewentualnej kontuzji. 

Cz┼éonek Klubu o┼Ťwiadcza, ┼╝e wykonywane przez Cz┼éonka Klubu ─çwiczenia, wykonuje na swoj─ů odpowiedzialno┼Ť─ç. 

Cz┼éonek Klubu zobowi─ůzuje si─Ö do korzystania z infrastruktury Klubu zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Klub Perfect EMS o┼Ťwiadcza, ┼╝e do┼éo┼╝y staranno┼Ťci, aby zapewni─ç Cz┼éonkowi Klubu wykonywanie ─çwicze┼ä fizycznych w bezpiecznych i komfortowych dla Cz┼éonka Klubu warunkach. 

Cz┼éonek Klubu jest zobowi─ůzany do niezw┼éocznego poinformowania Klubu, Trenera lub Pracownika o wyst─ůpieniu jakichkolwiek dolegliwo┼Ťci zdrowotnych podczas korzystania z infrastruktury Klubu. 

Cz┼éonek Klubu o┼Ťwiadcza, ┼╝e podczas wykonywania ─çwicze┼ä fizycznych nie b─Ödzie wykonywa┼é czynno┼Ťci naruszaj─ůcych dobra osobiste innych Cz┼éonk├│w Klubu korzystaj─ůcych z infrastruktury Klubu, w szczeg├│lno┼Ťci nie b─Ödzie stosowa┼é przemocy zar├│wno fizycznej, jak i psychicznej wobec innych Cz┼éonk├│w Klubu. 

Organizator, Trener lub Pracownik maj─ů prawo odm├│wi─ç Cz┼éonkowi Klubu mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z infrastruktury Klubu Perfect EMS, je┼╝eli Cz┼éonek Klubu znajduje si─Ö pod wp┼éywem alkoholu lub innych ┼Ťrodk├│w psychoaktywnych, jak r├│wnie┼╝ zak┼é├│caj─ůcych dzia┼éanie Klubu. 

 

II Terminy korzystania z infrastruktury Klubu Perfect EMS 

 

Cz┼éonek Klubu jest uprawniony z korzystania z infrastruktury Klubu Perfect EMS w godzinach otwarcia Klubu. Godziny otwarcia Klubu s─ů zamieszczone na stronie internetowej www.perfectems.pl.  

Cz┼éonek Klubu jest zobowi─ůzany do ustalenia z Trenerem lub Pracownikiem szczeg├│┼éowego harmonogramu obejmuj─ůcego dat─Ö oraz godzin─Ö, w kt├│rej b─Ödzie korzysta┼é z infrastruktury Klubu. 

Cz┼éonek Klubu jest uprawniony do zmiany daty oraz godziny korzystania z infrastruktury Klubu, pod warunkiem zawiadomienia o tym Organizatora co najmniej z zachowaniem 24 godzinnego okresu przed godzin─ů przypadaj─ůc─ů na pocz─ůtek korzystania przez Cz┼éonka Klubu z infrastruktury. W takim przypadku Cz┼éonek Klubu zachowuje prawo do wykorzystania zam├│wionego terminu w innym terminie przypadaj─ůcym na czas jego cz┼éonkostwa w Klubie, w uzgodnieniu z Organizatorem. 

W przypadku naruszenia terminu, o kt├│rym mowa w pkt. 3 Cz┼éonek Klubu nie jest uprawniony do wykorzystania niewykorzystanego terminu w innym okresie. 

 

III Odpowiedzialno┼Ť─ç Klubu Perfect EMS 

 

Klub Perfect EMS o┼Ťwiadcza, ┼╝e posiada zawart─ů umow─Ö ubezpieczenia od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej za ewentualne szkody wyrz─ůdzone Cz┼éonkom Klubu przez zawinione dzia┼éanie Klubu. 

W przypadku naruszenia przez Cz┼éonka Klubu obowi─ůzku, o kt├│rym mowa w ┬ž 2 I pkt. 7 wy┼é─ůczona jest odpowiedzialno┼Ť─ç Klubu za ewentualne szkody na osobie Cz┼éonka Klubu. 

Klub Perfect EMS o┼Ťwiadcza, a Cz┼éonek Klubu przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e wy┼é─ůczona jest odpowiedzialno┼Ť─ç Klubu za uszkodzenie lub kradzie┼╝ rzeczy stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Cz┼éonka Klubu, w tym ubra┼ä, bi┼╝uterii itp., kt├│re zosta┼éy wniesione przez Cz┼éonka Klubu do Klubu. 

 

┬ž 3 Klauzula RODO 

 

Klub Perfect EMS oraz Cz┼éonek Klubu zgodnie o┼Ťwiadczaj─ů, ┼╝e administratorem danych osobowych jest Klub. 

Celem zbierania danych jest rzetelne wykonywanie umowy o cz┼éonkostwo w Klubie. 

Cz┼éonkowi Klubu przys┼éuguje prawo dost─Öpu do tre┼Ťci danych oraz ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, a tak┼╝e prawo sprzeciwu, za┼╝─ůdania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak r├│wnie┼╝ prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych). 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezb─Ödne do realizacji umowy. W przypadku nie podania danych nie b─Ödzie mo┼╝liwe wykonywanie umowy. 

Dane udost─Öpnione przez Cz┼éonka Klubu nie b─Öd─ů podlega┼éy udost─Öpnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych b─Öd─ů tylko instytucje upowa┼╝nione z mocy prawa. 

Dane udost─Öpnione przez Cz┼éonka Klubu nie b─Öd─ů podlega┼éy profilowaniu. 

Klub Perfect EMS o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie ma zamiaru przekazywa─ç danych osobowych Cz┼éonka Klubu pa┼ästwu trzeciemu lub organizacji mi─Ödzynarodowej. 

Dane osobowe Cz┼éonka Klubu b─Öd─ů przechowywane przez okres trwania umowy.